Unsung Hero

An Advert that is worth watching.

เคยสงสัยไหม? ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่ ทำไมบางคนมีเงินมากมาย…ก็ยังไม่มีความสุข คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณทำบางสิ่ง… เพื่อค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *